dnes je 5.8.2021

Input:

Oznámení o nabytí vlastnictví jednotky

14.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.0.12
Oznámení o nabytí vlastnictví jednotky

JUDr. Pavla Schödelbauerová

Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf.

Oznámení o nabytí vlastnictví jednotky

(vyplní nový/í člen/ové společenství vlastníků jednotek)

Adresa a číslo jednotky: ……………………….…………………………..……………………….….……………

Vlastník jednotky (jméno, příjmení): …...………………………………………………….…………………

Datum narození: …..………….……… Telefon1: …..………….……… E-mail2: …….…………….............

Adresa trvalého pobytu: ..………..……………………………………………………………………………….…..

Spoluvlastník jednotky (jméno, příjmení): …...………………………………………………….…………………

Datum narození: …..………….……… Telefon1: …..………….……… E-mail2: …….…………….............

Adresa trvalého pobytu: ..………..……………………………………………………………………………….…..

Společným zástupcem ve smyslu § 1185 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je: .....………….…………………………..

………..………..……………………………………………………………………………….……………………...

Osobou, jíž byl byt vlastníkem přenechán do užívání ve smyslu § 1177 občanského zákoníku, je: ...……

………..………..……………………………………………………………………………….……………………...

Adresa pro doručování písemností: ……………………………………………………………….…………

Č. ú. pro hrazení plateb inkasem3: …………………………………..……………………………………..

Č. ú. pro výplatu přeplatků z vyúčtování4: …………………………………..……………………………………..

Spojovací číslo SIPO5 Nelze u každého SVJ! : …………………………………..……………………………………..

Výše uvedenou jednotku bude užívat tento počet osob: …… ……………………………………………………

Prohlašuji/eme, že veškeré údaje uvedené v tomto tiskopise jsou pravdivé a všechny případné změny neprodleně ohlásím/e do jednoho měsíce od jejich vzniku.

Potvrzuji/eme, že jsem/me byl/a/i/y řádně informován/a/i/y o zpracování osobních údajů za účelem zajišťování správy domu a pozemku, jakož i o souvisejících právech a způsobu jejich uplatnění.

V případě vyplnění nepovinných údajů souhlasím/e s jejich použitím pro potřeby vedení seznamu členů společenství vlastníků jednotek a zajišťování správy společných částí domu, a to po dobu trvání členství ve společenství vlastníků jednotek a dále do vypořádání případných pohledávek nebo závazků z něj vzešlých. Pokud se uvedené údaje týkají jiného subjektu údajů, potvrzuji/eme, že jsem/me k jejich sdělení a udělení souhlasu s jejich zpracováním zmocněn/a/i/y. Souhlas lze kdykoliv písemně odvolat.

V ……………. dne

………………… ………………………………………………

podpis vlastníka jednotky podpis spoluvlastníka jednotky

Nahrávám...
Nahrávám...