dnes je 30.11.2023

Input:

Příjmy vlastníků jednotek

12.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.11
Příjmy vlastníků jednotek

Ing. Bc. Martin Durec

V souladu s ustanovením § 8 písm. e) nařízení vlády č. 366/2013 Sb. platí, že SVJ může provádět i činnosti spojené s provozováním společných částí a technických zařízení, která slouží i jiným osobám než vlastníkům jednotek v domě, včetně sjednávání s tím souvisejících smluv. Tyto činnosti mohou přinášet příjmy, které však nenáležejí SVJ, ale přímo vlastníkům − viz § 16 odst. 2 výše uváděného nařízení vlády (případně i rozsudek ústavního soudu IV.ÚS 3361/20 ze dne 22. 12. 2020, odst. 12 rozsudku). Takto dosažené příjmy pak SVJ vlastníkům obecně vyplatí.

Číslo Text MD D
1 předpis příjmů z nájemného ze společných částí domu (jedná se např. o příjmy z pronájmu sušárny pronajímané jako sklad, z pronájmu štítové stěny jako reklamní plochy atp.) − interní doklad 311 325AE
2 uhrazené úroky z prodlení placené kvůli prodlení nájemců společných částí s platbami nájemného a úhradami za plnění spojená s užíváním těchto společných částí včetně nedoplatků z jejich vyúčtování (VBU) 221 325AE
Nahrávám...
Nahrávám...