dnes je 20.9.2021

Input:

Vzor - Čestné prohlášení jednatele

24.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.4.1.2
Vzor – Čestné prohlášení jednatele

Mgr. Dita Komárková

Čestné prohlášení jednatele

Já, níže podepsaný Jaromír Otruba, r. č. 580103/2657, trvale bytem Praha 10, Ruská 12, PSČ 101 00, jako jednatel obchodní společnosti KLASTOF, s. r. o., IČO: 233 411 15, se sídlem Praha 6, Evropská 26, PSČ 160 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26551,

tuto funkci přijímám

a

čestně prohlašuji, že:

a) jsem plně svéprávný podle § 30 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

b) splňuji všeobecné podmínky pro provozování živnosti

Nahrávám...
Nahrávám...