dnes je 4.3.2021

Input:

Vzor - Listina přítomných

1.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.1.1 Vzor - Listina přítomných

Mgr. Pavla Krejčí

Listina přítomných

na valné hromadě společnosti ABC, a. s., IČO: 257 23 247, se sídlem Butovická 56, Praha 5, PSČ 158 00, zapsané v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 235786 (dále jen „Společnost”), konané dne 5. května 2021 od 15:00 hod. v sídle společnosti

Akcionář
(jméno a bydliště / sídlo)  
Zmocněnec akcionáře
(jméno a bydliště / sídlo)  
Osoba přítomná s akcionářem
(jméno a bydliště / sídlo)  
Čísla akcií Jmenovitá hodnota akcie / opravňuje x neopravňuje k hlasování Podpis 
Ing. Mojmír Strnad, bytem Běhounkova 2342/25, Praha 5, PSČ 158 00  Ing. arch. Lada Strnadová, bytem Běhounkova 2342/25, Praha 5, PSČ 158 00   1 - 500 1 000 Kč / opravňuje   
Ing. arch. Lada Strnadová, bytem Běhounkova 2342/25, Praha 5, PSČ 158 00   Jana Zoufalá, bytem Běhounkova 2342/25, Praha 5, PSČ 158 00  501 - 1000 1 000 Kč / opravňuje   
Nahrávám...
Nahrávám...