dnes je 5.12.2020

Input:

Vzor - Návrh na vyloučení společníka ze společnosti soudem

1.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.4.1
Vzor – Návrh na vyloučení společníka ze společnosti soudem

JUDr. Dita Komárková

Krajský soud v Plzni

Veleslavínova 40

306 17 Plzeň

Navrhovatel: KLASTOF, s. r. o., společnost se sídlem Praha 6, Evropská 26, PSČ 160 00, IČO: 233 411 15, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26551

Zastoupená: JUDr. David Vějíř, advokát, se sídlem Tuhořická 23, Praha 1, PSČ 110 00, zapsaný Českou advokátní komorou pod ev. č. 12345

Odpůrce: Josef Netušil, narozený dne 22. června 1972, trvale bytem Plzeň, 17. listopadu 159, PSČ 301 00

Návrh na vyloučení společníka ze společnosti soudem

DVOJMO

[2.000 Kč v kolcích /nebo bankovním převodem]

I.

1.1 Společnost KLASTOF, s. r. o., se sídlem Praha 6, Evropská 26, PSČ 160 00, IČO: 233 411 15, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 26551, byla založena společenskou smlouvou ze dne 2. června 2006 a zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 29. června 2006.

Důkazy:

Výpis z obchodního rejstříku Navrhovatelky

Plná moc advokáta

II.

2.1 Odpůrce se stal společníkem Navrhovatelky na základě nabytí podílu smlouvou o převodu podílu uzavřenou dne 10. října 2012. Smlouva byla doručena Navrhovatelce dne 11. října 2012.

Důkaz:

Smlouva o převodu podílu ze dne 10. října 2012

III.

3.1 Ke dni 5. ledna 2020 se Odpůrce začal účastnit na podnikání společnosti AGFAM, k. s., se sídlem Praha 6, Na Bělidle 11, PSČ 160 00, IČO: 234 22 123, jako neomezeně ručící společník. Předmět podnikání společnosti AGFAM, k. s. je navíc totožný s předmětem podnikání Navrhovatelky. Podle článku 7 odst. 4 společenské smlouvy Navrhovatelky se zákaz konkurence uvedený v ustanovení § 199 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) vztahuje na

Nahrávám...
Nahrávám...