dnes je 22.1.2021

Input:

Vzor - Pozvánka na valnou hromadu s. r. o. dle ust. § 184 ZOK

26.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.3.2.1
Vzor – Pozvánka na valnou hromadu s. r. o. dle ust. § 184 ZOK

Mgr. Markéta Káninská

Já, níže podepsaný

Ing. Jaroslav Krotký, nar. 12. 6. 1967,

bytem Praha 4, Ohradní 1341/17, PSČ 140 00,

coby jednatel společnosti ABC, s. r. o., IČO: 015 45 238, se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 587/3, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 26579 (dále jen „Společnost”),

tímto ve smyslu ust. § 184 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích”), svolávám

valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne 10. dubna 2020 od 16:00 hodin v sídle Společnosti v zasedací místnosti č. d. 15 / II. patro.

Pořad jednání valné hromady:

1)

Nahrávám...
Nahrávám...