dnes je 29.9.2023

Input:

Vzor - Určení příslušné osoby podle zákona o ochraně oznamovatelů

12.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4.1
Vzor – Určení příslušné osoby podle zákona o ochraně oznamovatelů

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová

Určení příslušné osoby podle zákona o ochraně oznamovatelů

Obchodní společnost: ............................................

IČO: ............................................

se sídlem ............................................

zapsaná ........................ v obchodním rejstříku vedeném u ........................ soudu v ........................, oddíl ........................, vložka ........................

zastoupená ............................................

(dále jen "povinný subjekt")

tímto v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen "ZOCH")

URČUJE

pana / paní ............................................

nar. ............................................

příslušnou osobou k výkonu činností podle § 11 ZOCH. Podle zmíněného ustanovení příslušná osoba:

a) přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního

Nahrávám...
Nahrávám...