dnes je 22.1.2021

Input:

Vzor - Výpověď dohody o pracovní činnosti

1.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.1.3
Vzor - Výpověď dohody o pracovní činnosti

JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Vážený pan

……………..

nar.: ………………..

bytem: ………………

V Praze dne ……………….

Výpověď dohody o pracovní činnosti

Vážený pane,

na základě dohody o pracovní činnosti, kterou jste uzavřel dne ………… s naší společností, vykonáváte ve sjednaném rozsahu pracovní činnost u naší společnosti na pozici ………...

S ohledem na skutečnost, že jsem opakovaně obdržel stížnosti na kvalitu Vaší práce, provedl jsem v minulém měsíci namátkově kontrolu Vaší práce a zjistil jsem, že je vykonávána velmi nedůsledně a nedbale. Z tohoto důvodu Vám tímto dávám v souladu s § 77 odst. 4 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákoník práce”), výpověď dohody o pracovní

Nahrávám...
Nahrávám...