dnes je 4.3.2021

Input:

Vzor - Zápis o předání a převzetí předmětu nepeněžitého vkladu dle ust. § 19 ZOK

1.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.1.2.3 Vzor – Zápis o předání a převzetí předmětu nepeněžitého vkladu dle ust. § 19 ZOK

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Účastníci:

Omega, a. s., IČO 123 45 678,

se sídlem Most, Sportovní 1913, PSČ 434 01,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka 44344,

zastoupená předsedou představenstva Petrem Novákem

a

MUDr. Tomáš Neužil

nar. 23. 6. 1984,

bytem Most, Růžová 3095/31, PSČ 434 01

Místo konání: Most, Sportovní 1913

Datum konání: 16. ledna 2021

Shora uvedení účastníci shodně prohlašují, že dnešního dne předal MUDr. Tomáš Neužil na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Omega, a. s. ze dne 14. 1. 2021 a v souladu s ust. § 19 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, níže uvedený předmět nepeněžitého vkladu společnosti Omega, a. s.:

  • pozemek parc. č. 66/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2546 m2, jehož součástí je stavba č. p. 8 – zem. stavení,

  • pozemek parc. č. 66/8 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 146 m2, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e. –

Nahrávám...
Nahrávám...