dnes je 28.2.2024

Vzor s výkladem - Nabídka předkupního práva podle § 1124 NOZGarance

1.11.2018, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kupní smlouva na jednotkuArchiv

12.2.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kupní smlouva na jednotkuGarance

12.2.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kupní smlouva o nabytí pozemku se stavbouGarance

12.2.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kupní smlouva o nabytí nemovitosti mezi prodávajícím a třemi kupujícímiGarance

12.2.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kupní smlouva o nabytí nemovitosti mezi prodávajícím a třemi kupujícímiArchiv

12.2.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Kupní smlouva s výhradou vlastnického práva (pozemky)Garance

2.2.2016, Mgr. Marek Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Kupní smlouva s ujednanou výhradou zpětné koupě (nemovitost)Garance

8.7.2016, Mgr. Marek Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor s výkladem - Smlouva o postoupení smlouvy uzavřená podle § 1895 a násl. NOZGarance

1.4.2015, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Smlouva o zprostředkováníGarance

26.1.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostemGarance

30.7.2014, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kupní smlouva o nabytí pozemkuGarance

12.2.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor s výkladem - Souhlas manžela dle § 747 NOZGarance

1.4.2015, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bytuArchiv

10.2.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Smlouva o předkupním právu k nemovité věciGarance

24.6.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o zřízení předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům na bytové jednotceGarance

17.3.2021, Mgr. Jindřich Šimberský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor s výkladem - Darovací smlouva s příkazem dle § 2055 NOZGarance

1.11.2018, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Smlouva o úschově - finanční prostředky na nákup nemovitostiGarance

12.5.2015, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor s výkladem - Dohoda o postoupení smlouvy dle § 1895 NOZ - bezúplatnáGarance

1.11.2016, Mgr. Zuzana Červená, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídkuGarance

22.10.2015, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o nájmu bytové jednotky se zřízením předkupního právaGarance

17.3.2021, Mgr. Jindřich Šimberský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor s výkladem - Smlouva o zřízení zástavního práva podle § 1309 NOZGarance

1.11.2018, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Používání elektronického podpisuGarance

11.3.2022, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Kupní smlouva na pozemek (bez stavby)Garance

28.1.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Kupní smlouva na pozemek, jehož součástí je stavbaGarance

28.1.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Smlouva o výpůjčce nemovitostiGarance

2.4.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o výpůjčce nemovitostiArchiv

13.11.2013, Mgr Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Smlouva o zprostředkováníGarance

12.5.2014, Mgr. Jindřich Šimberský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Smlouva o smlouvě budoucí darovacíGarance

15.6.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Plná moc k podpisu kupní smlouvy na nemovitostGarance

16.10.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o smlouvě budoucí kupní - developerskáGarance

6.1.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor s výkladem - Rezervační smlouva pro developera podle § 1746 odst. 2 NOZGarance

15.6.2018, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zprostředkovatelská smlouva prodej nemovitostiArchiv

13.11.2013, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor s výkladem - Smlouva darovací a smlouva o výměnku dle § 2055 a § 2707 NOZGarance

1.4.2015, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzorové stanovy pro bytové družstvoGarance

17.6.2021, SMBD, JUDr. Jiří Čáp, JUDr. František Lebl, JUDr. Ivana Šimonková, Ing. Božena Künzelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor s výkladem - Smlouva o ochraně důvěrných informací podle § 1746 odst. 2 NOZGarance

1.11.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...