dnes je 14.4.2021

Popis produktu

Pravidelně aktualizované vzory smluv podle občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, zákoníku práce, GDPR a další legislativy.

Novinky na portále:

Předplatné

Nejnovější

Vzor - Dohoda o práci z domuGarance

22.3.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Mgr. Radana Burešová Zaměstnavatel: ............................................................................ IČO: ……………………………………………………… se sídlem ........................................................... zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ......... zastoupený ........................... ...

Přístupné pro: Digismlouvy profi

Protokol o předání bytu po skončení nájmuGarance

17.3.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Pavla Krejčí Zde klikněte pro stažení vzoru Protokol o předání bytu po skončení nájmu Nájemce Josef Novák nar. 2.2.1965 Lounova 5, 110 00, Praha 1 - Staré Město na straně jedné (dále jen „ nájemce ”) a Pronajímatel Správa bytů s.r.o. Sídlem Krákorova 1550/1, 110 00, Praha 1 IČ: 222 22 222 Zapsaná ...

Přístupné pro: Digismlouvy profi

Protokol o předání bytu při zahájení nájmuGarance

17.3.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Pavla Krejčí Zde klikněte pro stažení vzoru . Protokol o předání bytu při zahájení nájmu Nájemce Josef Novák nar. 2.2.1965 Lounova 5, 110 00, Praha 1 - Staré Město na straně jedné (dále jen „ nájemce ”) a Pronajímatel Správa bytů s.r.o. Sídlem Krákorova 1550/1, 110 00, Praha 1 IČ: 222 22 222 Zapsaná ...

Přístupné pro: Digismlouvy profi

Darovací smlouva a smlouva o zřízení požívání a zákazu zatížení a zcizeníGarance

17.3.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Pavla Krejčí Zde klikněte pro stažení vzoru . Darovací smlouva a smlouva o zřízení služebnosti požívání a zákazu zatížení a zcizení /dále jen ,, Smlouva ”/ Smluvní strany: Manželé: Michal Festr r.č. 491010/170 bytem: Okružní 8/163, 160 00 Praha 6 Jarmila Festr r.č. 556512/777 bytem: Okružní 8/163 ...

Přístupné pro: Digismlouvy profi

Smlouva o nájmu bytové jednotky se zřízením předkupního právaGarance

17.3.2021, Mgr. Jindřich Šimberský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jindřich Šimberský Zde klikněte pro stažení vzoru . Smlouva o nájmu bytové jednotky se zřízením předkupního práva Smluvní strany: Jméno a příjmení: ……………………. Bytem: ……………………. Narozen(a): ……………………. - dále jen jako „ pronajímatel ” a v rozsahu smlouvy o zřízení předkupního práva též jako „dlužník ...

Přístupné pro: Digismlouvy profi

Smlouva o zřízení předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům na bytové jednotceGarance

17.3.2021, Mgr. Jindřich Šimberský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jindřich Šimberský Zde klikněte pro stažení vzoru . Smlouva o zřízení předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům na bytové jednotce Smluvní strany: Spoluvlastník č. 1: Jméno a příjmení: ……………………. Bytem: ……………………. Narozena: ……………………. - dále jen jako „spoluvlastník č. 1” nebo „předkupník ...

Přístupné pro: Digismlouvy profi

Vzor - Směrnice o ochraně dat při home officeGarance

11.3.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Mgr. Radana Burešová Směrnice o ochraně dat při home office I. Úvodní ustanovení 1.1 Účel Účelem této směrnice je zajištění organizačních a technických opatření v oblasti nakládání s daty při výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele („home office”), a to zejména s ohledem na zpracování osobních ...

Přístupné pro: Digismlouvy profi

Vzor - Směrnice o ochraně osobních údajů (upraveno pro testování zaměstnanců ve firmách)Garance

7.3.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Mgr. Radana Burešová Směrnice o ochraně osobních údajů I. Úvodní ustanovení 1.1 Účel Účelem této směrnice je aktualizace opatření v oblasti zpracování osobních údajů prováděného správcem v souvislosti se vstupem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně ...

Přístupné pro: Digismlouvy profi

Elektronická identifikaceGarance

23.2.2021, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době se stále více transakcí přesouvá na internet. Řada z nich není uskutečňována na základě přímé e-mailové komunikace, nýbrž prostřednictvím klientských internetových stránek, a to jak ve styku s orgány veřejné moci (např. s Českou správou…

Přístupné pro: Digismlouvy profi

Vzor - Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezenýmGarance

17.2.2021, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Dita Komárková Společenská smlouva AZAX, s. r. o. I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1.1 Obchodní firma společnosti je: AZAX, s. r. o. (dále jen „ Společnost ”) 1.2 Sídlem Společnosti je Hradec Králové. II. Právní forma a doba trvání Společnosti 2.1 Společnost je společností s ručením omezeným ...

Přístupné pro: Digismlouvy profi
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Jak zvýšit svou osobní produktivitu

23.4.2021, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Náš čas, pracovní i mimopracovní, je omezený, a zvyšuje tak význam naší osobní produktivity. Tedy schopnosti vykonat v jeho rámci co nejvíce. Jak této schopnosti dosáhnout?

Vlastnictví bytů a SVJ - dopady novely občanského zákoníku a aktuální judikatura

23.4.2021, On-line, JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Pro jednu z nejsložitějších, avšak zároveň nejdůležitějších úprav občanského zákoníku byla nedávno přijata rozsáhlá novelizace. Cílem zákonodárce je především odstranit nejasnosti předchozí úpravy a současně reagovat na potřeby praxe. On-line seminář se zaměří na aktuální problémy praxe a současně na obsah novely občanského zákoníku k bytovému spoluvlastnictví. On-line seminář bude orientován na praktické řešení výkladových problémů.

Jak jednat s obtížnými zaměstnanci

26.4.2021, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Zvládání "obtížného" či problémového chování zaměstnanců patří k nejsložitějším manažerským úkolům. Jeho předpokladem je schopnost toto chování včas identifikovat, porozumět jeho příčinám, naučit se mu předcházet i na něj vhodným způsobem reagovat.

Interní oznamování a ochrana oznamovatelů (Whistleblowing)

28.4.2021, On-line, JUDr. Pavel Koukal

Cílem on-line semináře je komplexně seznámit účastníky s problematikou interních kanálů pro oznamování protiprávního jednání a ochrany oznamovatelů (whistleblowingu) v podnikové praxi, a to jak z hlediska tzv. best practice v rámci korporátní compliance, tak i z hlediska stávající i připravované nové právní úpravy. Zvláštní pozornost je věnována otázkám spojeným se zaváděním whistleblowingu jako nástroje interní i externí komunikace v rámci podniku (organizace) a konkrétními požadavky na ochranu oznamovatelů vůči tzv. odvetným opatřením. Samostatný blok semináře se zabývá novou právní úpravou směrnice EU o ochraně oznamovatelů a navazující prováděcí úpravě v České republice.

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o přestupcích

29.4.2021, On-line, JUDr. Dana Římanová

On-line seminář je věnován podrobnému výkladu zákonů č. 250/2016 Sb. a 251/2016 Sb. včetně porovnání se předešlou úpravou, se zaměřením na nové přestupky právnických osob.

Digismlouvy.cz LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
14.4.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy silniční daně za I. čtvrtletí
Kurzy měn 12.4.2021
 1 EUR26,03 CZK (+0,09)
 1 USD21,86 CZK (+0,04)
 1 GBP30,08 CZK (+0,16)
 100 RUB28,3 CZK (+0,04)
 100 JPY19,99 CZK (+0,1)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
PLATEBNÍ METODY
Platební metody
Nahrávám...
Nahrávám...