dnes je 5.7.2022

Input:

Manuál pro použití datových schránek vč. praktických tipů

11.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.14
Manuál pro použití datových schránek vč. praktických tipů

Mgr. Mgr. Radana Burešová

První přihlášení

První přihlášení do datové schránky ("DS") probíhá prostřednictvím přihlašovacích údajů, které byly oprávněné osobě předány při zřízení DS nebo zaslány klasickou poštou do vlastních rukou.

1. Moje datová schránka

2. Zvolit "Přihlášení jménem a heslem". Po přihlášení budete vyzváni ke změně hesla (heslo obdržené při zřízení DS lze použít pouze pro první přihlášení).

Další přihlášení

Následná přihlášení lze provádět různými způsoby. Přihlašování jménem a heslem je přitom považováno za nejméně bezpečné.

K přihlášení Identitou občana lze zvolit následující způsoby přihlášení:

Před prvním použitím přihlášení prostřednictvím Identity občana je nutno spárovat ji s příslušnou datovou schránkou (Nastavení→Informace o schránce→Zřízení Identity občana).

Nastavení DS

Po prvním přístupu do DS je vhodné provést některá nastavení:

1. Nastavení způsobu přihlášení – Nastavení→Možnosti přihlášení – výběr preferované možnosti a její aktivace

2. Určení osob oprávněných k přístupu do dané DS a jejich oprávnění – Nastavení→Uživatelé→+Nový uživatel – kromě údajů o oprávněné osobě se vyplňují i údaje pro zaslání adresy, na kterou budou oprávněné osobě zaslány její přihlašovací údaje, a její oprávnění. Pokud je zvolen typ oprávnění "administrátor", může pak tato osoba sama přidávat nové oprávněné osoby.

3. Notifikace – Nastavení→Notifikace→Notifikace e-mailem

Notifikace e-mailem jsou zasílány bezplatně. Nastavit lze i notifikace SMS, které jsou placené.

Vhodné je zvolit rozšířený obsah notifikace (viz obrázek).

4. Externí aplikace – Nastavení→Externí aplikace – připojení externích aplikací pro spisovou službu.

Zaslání bezplatné zprávy orgánům veřejné moci (nejjednodušší postup s uvedením minima údajů)

1. Tlačítko "Napsat zprávu" vpravo nahoře

2. Zadání "adresy" DS (ID schránky) nebo výběr adresáta

V seznamu nejčastějších adresátů se zobrazují nejčastěji, popř. naposledy použité adresy.

3. Uvedení předmětu zprávy (povinné)

Dále je popř. vhodné uvést ostatní volitelné údaje, např. číslo jednací a spisovou značku.

V případě, že má být zasílaná zpráva odpovědí na přijatou zprávu, lze kroky 2 a 3 přeskočit zvolením možnosti "Odpovědět" (vlevo dole, nabídka se zobrazí po rozkliknutí příslušné přijaté zprávy).

4. Vlastní zpráva

V praxi jsou písemnosti zasílány jako příloha DS. Seznam povolených formátů obsahuje příslušná vyhláška, ale téměř veškeré písemnosti jsou prostřednictvím DS zasílány jako soubory .pdf, popř. ve formátech požadovaných adresátem (např. v případě OSSZ různá hlášení). "Textová zpráva" může sloužit např. jako úvodní dopis.

Soubor, který obsahuje vlastní zprávu, např.

Nahrávám...
Nahrávám...