dnes je 29.9.2023

Input:

Stížnost na nepovolenou stavbu

23.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.8.2.1
Stížnost na nepovolenou stavbu

Mgr. Pavla Krejčí

Odstranění tzv. "černé stavby"

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších změn a doplňků (SZ) neužívá pojem černá stavba, ale stavba provedená prováděné nebo provedené bez rozhodnutí vyžadovaného stavebním zákonem nebo bez opatření nebo jiného úkonu toto rozhodnutí nahrazující anebo v rozporu s ním, a stavba nebyla dodatečně povolena,. Odstranění takové stavby je upraveno v ustanovení § 129 odst. 1 a 2 SZ. Není to však jediný případ, kdy by může stavební úřad nařídit odstranění stavby.

Dle § 129 odst. 1 SZ stavební úřad nařídí vlastníkovi stavby odstranění stavby,

  1. vlastníku stavby, která svým závadným stavem ohrožuje život nebo zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob, a její vlastník přes rozhodnutí stavebního úřadu ve stanovené lhůtě neodstranil závadný stav stavby; jde-li o stavbu, která je kulturní památkou, postupuje se podle zvláštního právního předpisu
  2. vlastníku stavby nebo s jeho souhlasem stavebníkovi stavby prováděné nebo provedené bez rozhodnutí vyžadovaného stavebním zákonem nebo bez opatření nebo jiného úkonu toto rozhodnutí nahrazující anebo v rozporu s ním, a stavba nebyla dodatečně povolena,
  3. vlastníku stavby, u níž bylo stavební povolení zrušeno podle § 176 odst. 5 SZ,
  4. vlastníku stavby, která nevyžaduje územní rozhodnutí, stavební povolení ani ohlášení stavby, ale je prováděna nebo byla provedena v rozporu s právními předpisy, nebo vlastníkovi pozemku, na kterém byla provedena, není-li vlastník stavby znám,
  5. vlastníku nebo stavebníkovi stavby prováděné nebo provedené podle rozhodnutí nebo opatření vyžadovaného stavebním zákonem, které bylo
Nahrávám...
Nahrávám...