dnes je 14.4.2021

Input:

Vzor - Notifikační povinnost kvalifikovaného akcionáře vůči dozorčí radě v souvislosti s akcionářskou žalobou

1.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.7.1.2 Vzor – Notifikační povinnost kvalifikovaného akcionáře vůči dozorčí radě v souvislosti s akcionářskou žalobou

Mgr. Markéta Káninská

Dozorčí rada obchodní společnosti

Laurent-Fly.cz, a. s.

Národní 417/35

110 00 Praha 1 – Staré Město

E-mailem na vědomí všem členům dozorčí rady:

Mgr. Ondřej Kašpar, předseda dozorčí rady

obchodní společnosti Laurent-Fly.cz, a. s.

Jenečská 885, 253 01 Hostivice

Ing. Kamila Sedláková, Ph.D., člen dozorčí rady

obchodní společnosti Laurent-Fly.cz, a. s.

Pod Kavalírkou 1311, 150 00 Praha 5, Košíře

Petra Tulloch-Králová, člen dozorčí rady

obchodní společnosti Laurent-Fly.cz, a. s.

Tučkova 766/2, 602 00 Brno - Veveří

V Brně dne 22. června 2021

Upozornění kvalifikovaného akcionáře ve smyslu ust. § 374 ZOK na pochybení člena představenstva, vznik újmy na straně společnosti a záměr akcionáře podat vůči členovi představenstva akcionářskou žalobu

Já, níže podepsaný

Mgr. et Mgr. Ivo Kostrbatý, nar. 16. 5. 1974,

bydliště Lužova 830/5, Brno, Černá Pole,

coby kvalifikovaný akcionář obchodní společnosti Laurent-Fly.cz, a. s., IČO: 745 21 654, se sídlem Národní 417/35, 110 00 Praha 1 – Staré Město, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22354 (dále jen „Společnost”), mající ve vlastnictví akcie odpovídající 15 % základního kapitálu Společnosti,

si tímto v souladu s ustanovením § 374 odst. 1 ZOK dovoluji upozornit dozorčí radu Společnosti na pochybení jediného člena představenstva Společnosti Ing. Bořivoje Sedlatého, jehož důsledkem byl vznik újmy ve výši 100 000 Kč na straně Společnosti.

Skutkové okolnosti vzniku újmy

Dne 15. 1. 2021 obdržela Společnost prostřednictvím datové schránky výzvu rejstříkového soudu, aby ve stanovené lhůtě 30 dnů založila do sbírky listin účetní dokumenty (zejména řádné účetní závěrky) za rok 2018 a 2019. Součástí této výzvy bylo rovněž upozornění, že v případě nesplnění této povinnosti hrozí Společnosti uložení pořádkové pokuty až do výše 100 000 Kč.

Ing. Bořivoj Sedlatý coby jediný člen představenstva Společnosti, který mj. odpovídá za řádné vedení účetnictví a plnění zákonných povinností Společnosti však ve stanovené lhůtě tuto povinnost nesplnil a účetní dokumenty do sbírky listin rejstříkového soudu bez závažného důvodu nezaložil. Důsledkem tohoto postupu bylo, že Městský soud v Praze coby soud rejstříkový dne 10. 3. 2021 svým usnesením uložil Společnosti pořádkovou pokutu ve výši 100 000 Kč. Pořádkovou pokutu uhradila Společnost dne 2. 4. 2021. Ve stejný den rovněž Ing. Bořivoj Sedlatý založil do sbírky listin soudem požadované dokumenty.

Na valné hromadě Společnosti konané dne 15. 6. 2021 jsem v rámci bodu týkajícího se hospodaření společnosti a schválení účetních dokladů za rok 2020 vyzval Ing. Sedlatého, aby sdělil důvody, pro které na výzvu rejstříkového soudu k založení účetních dokumentů do sbírky listin nereagoval a zda bude stejným způsobem postupovat i v případě účetních dokladů za rok 2020. Ing. Sedlatý sdělil, že výzva rejstříkového soudu byla s největší pravděpodobností výrazem konkurenčního boje probíhajícího mezi několika velkými společnostmi podnikajícími ve stejném segmentu jako Společnost. Ing. Sedlatý nechtěl, aby se konkurenti Společnosti dozvěděli o její stále se zlepšující

Nahrávám...
Nahrávám...