dnes je 23.6.2024

Input:

Vzor - Podmínky doručování písemností zaměstnanci prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací

2.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.5.1
Vzor – Podmínky doručování písemností zaměstnanci prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací

Mgr. Mgr. Radana Burešová

 

Informace ........................... (dále jen "zaměstnavatel")
o podmínkách doručování písemností zaměstnanci prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací

Vážená paní, vážený pane,

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, (dále jen "ZP") stanoví, že výpověď, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební době a další písemnosti týkající se skončení pracovního poměru nebo právních vztahů založených dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, s výjimkou dohody podle § 49 a § 77 odst. 5 písm. a) ZP, odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa, mzdový výměr (dále jen jako "písemnosti" nebo "písemnost") se doručují postupem stanoveným v § 334a a násl. ZP, tedy doručením do vlastních rukou.

Jedním z možných způsobů doručení písemností do vlastních rukou je i doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (e-mailu).

Zákoník práce v tomto ohledu stanoví následující podmínky, o nichž Vás tímto jakožto našeho zaměstnance informujeme:

1. Písemnosti Vám zaměstnavatel může prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací doručovat výlučně tehdy, jestliže k tomuto způsobu doručování udělíte souhlas v samostatném písemném

Nahrávám...
Nahrávám...