dnes je 23.6.2024

Input:

Vzor - Potvrzení zaměstnance o seznámení se s vnitřním oznamovacím systémem

20.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4.15
Vzor – Potvrzení zaměstnance o seznámení se s vnitřním oznamovacím systémem

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová

Potvrzení zaměstnance o seznámení se s vnitřním oznamovacím systémem

Já, níže podepsaná/ý: ..........................................

evidenční číslo zaměstnance: ..........................................

potvrzuji, že jsem byl seznámen se zákonem o ochraně oznamovatelů a s vnitřním oznamovacím systémem společnosti .......................................... zavedeným interní směrnicí č. ..............., ze dne ...........................,

zejména jsem byl poučen:

  • jaká jednání lze prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému oznamovat,

  • že osobou, která je určena společností k přijímání a posuzování důvodnosti oznámení o možném protiprávním jednání, je v současné době pan/paní .......................................... a že informace o aktuální příslušné osobě:

a) lze též nalézt na internetových stránkách společnosti: ..........................................,

b) je sdělována zaměstnancům společnosti prostřednictvím hromadného e-mailu,

c) je uvedena na nástěnce nacházející se ..........................................,

d) ..........................................

spolu s kontaktními údaji na tuto příslušnou osobu,

  • že oznámení o možném protiprávním jednání lze činit:

a) telefonicky nebo prostřednictvím hlasové zprávy na telefonní číslo příslušné osoby určené výlučně pro tyto účely,

b) osobně při setkání s příslušnou osobou, přičemž o ústně podaném oznámení bude buď se souhlasem oznamovatele pořízena zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachytí podstatu ústního oznámení, přičemž oznamovatel je oprávněn se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřit,

c) písemně příslušné osobě, takovou zásilku je

Nahrávám...
Nahrávám...